61 6 560 003
1 1 1 1 1 Ocena 5.00 (2 Głosy)

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna


Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna
Katowicka 1, pok. 410
46-200 Kluczbork

Dane kontaktowe
tel. 77 418-52-18 wew. 153
kolot@op.pl
www.kolot.republika.pl


OPIS FIRMY

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna jest stowarzyszeniem działającym od 2002 r. w powiatach kluczborskim i oleskim. Jej głównym celem jest wspomaganie i kreowanie rozwoju turystyki, promocja walorów turystyczno-kulturowych dwóch powiatów: kluczborskiego i oleskiego, w tym także ich gmin. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Oprócz samorządów powiatów i gmin w swoich szeregach zrzesza: biura obsługi turystycznej, biura podróży, hotele, restauracje, gospodarstwa eko- i agroturystyczne, szkoły, związki oraz osoby fizyczne. Aktualnie liczy ponad 80 członków.

KOLOT w swoich działaniach szczególnie koncentruje się na rozwoju produktu turystycznego i w ten sposób wspieraniu obszarów wiejskich. Turystyka wiejska stanowi na tych terenach istotną szansę ożywienia gospodarczego, dodatkowego zatrudnienia i zarobku dla wielu mieszkańców wsi. Od roku 2000 stowarzyszenie co roku organizuje Turystyczne Seminaria Naukowo-Szkoleniowe, z których pięć było poświęcone właśnie tej tematyce.
Organizacja promuje region poprzez uczestnictwo w targach turystycznych i wydawanie materiałów promocyjnych. Do tej pory ma na swoim koncie kilkanaście wydawnictw promocyjnych.
KOLOT stara się aktywnie pozyskiwać fundusze zewnętrzne na realizację swoich projektów. W 2006 roku w ramach Pilotażowego Programu Lider+ zrealizował projekt, którego efektem było powstanie Sektorowej Strategii Rozwoju Turystyki na Obszarach Wiejskich w gminach: Kluczbork, Byczyna, Wołczyn i Lasowice Wielkie. W 2007 roku zrealizowano projekt, którego celem było zbadanie ruchu turystycznego w powiatach: kluczborskim i oleskim. Zadanie dotowane było przez Samorząd Województwa Opolskiego.
W 2008 roku stowarzyszenie zrealizowało zadanie publiczne pn. „Promocja turystycznego wizerunku wsi opolskiej” w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego do realizacji przez Zarząd Województwa Opolskiego.

Stowarzyszenie angażuje sie także w inne przedsięwzięcia. Było m.in. partnerem w województwie opolskim projektu szkoleniowodoradczego dla branży turystycznej „Turystyka Wspólna Sprawa”. Ostatnim sukcesem Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej jest utworzenie w 2008 roku pierwszego w kraju klastra turystycznego „Kraina miodu i mleka”. Funkcjonuje on w ramach Stowarzyszenia.

OFERTA FIRMY

Cel działania

Głównym celem Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej jest wzmocnienie zarządzania lokalną branżą turystyczną i dostosowanie jej funkcjonowania do systemów istniejących w krajach o rozwiniętej gospodarce turystycznej.
Główny cel stowarzyszenie zamierza osiągnąć stymulując lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich przy wsparciu procesu jej przygotowania w postaci analiz, ekspertyz, wsparcia doradczego i prac studialnych. Przy opracowywaniu podjęte będą działania informacyjne i szkoleniowe, które miałyby na celu zaktywizowanie mieszkańców w procesie planowania strategii rozwoju.

Koncentracja działań na rozwoju lokalnego produktu turystycznego i markowego na obszarze powiatów kluczborskiego i oleskiego oraz jego promocja to kolejny krok w realizacji celu głównego. Szybszą realizację celu głównego umożliwi pozyskiwanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć założonych w programie działania.

Osiągnięcie celów drugorzędnych jest możliwe poprzez:

inspirowanie władz samorządowych do podejmowania działań mających na celu zwiększenie ilości gospodarstw oferujących usługę agroturystyczną,

tworzenie i obsługa ścieżek edukacyjnych oraz szlaków turystycznych biegnących przez atrakcyjne zakątki powiatów: kluczborskiego i oleskiego,

wprowadzenie działań zmierzających do organizacji i obsługi turystów na Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej przez lokalne biura podróży.

Celem stowarzyszenia jest także wspomaganie i kreowanie rozwoju turystyki, promocja walorów turystyczno-kulturowych, integracja środowiska samorządu terytorialnego dwóch powiatów: kluczborskiego i oleskiego oraz obniżanie kosztów przez wspólne działanie.

GALERIA


SŁOWA KLUCZOWE

  • Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna Kluczbork
  • wspomaganie i kreowanie rozwoju turystyki Kluczbork
  • promocja walorów turystyczno-kulturowych Kluczbork
  • promocja turystyczna Kluczbork
  • promocja regionu Kluczbork


MAPA DOJAZDOWA

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.